Arnhem

Programma 2021

NIEUWE DATUM (nog vast te stellen) - Demonstratie/instructie ‘Onderhoud van (klein) tuingereedschap’ o.l.v. Herman Schotman

De Algemene Vergadering is op woensdag 10 maart a.s. Aansluitend is de lezing 'Engelse tuinen' door Piet Boersma - geannuleerd

Omdat we nog steeds geen bijeenkomsten kunnen organiseren, zullen we de Algemene Vergadering van 10 maart a.s. verplaatsen naar een later tijdstip dit jaar. Het spreekt vanzelf dat ook de lezing Engelse tuinen door Piet Boersma naar die nieuw vast te stellen datum verschoven wordt.

Zaterdagmiddag 27 maart - Workshop ‘Paasschikking’ o.l.v. Anke Pols van Kwekerij De Boschhoeve - geannuleerd

Zaterdagmiddag 17 april - Ruilbeurs - geannuleerd

Donderdag 29 april 2021 - Excursie ‘Voorjaarsbollen kijken’ - geannuleerd