Arnhem

Excursies Groei & Bloei Arnhem e.o. 2023

Voor het jaar 2023 bieden wij u weer een gevarieerd aanbod aan excursies.

Een aantal hiervan is met eigen vervoer. Om een eerlijke verdeling te krijgen van de reiskosten per persoon hebben we ook dit jaar besloten om de reiskosten niet van tevoren vast te stellen. Wij zullen deze kosten per excursie nader bepalen afhankelijk van het aantal auto’s.
Verder organiseren we weer een dagexcursie per bus in samenwerking met de afdeling Nijmegen.
 

Mochten wij uw e-mailadres nog niet hebben, wilt u dat dan zo spoedig mogelijk doorsturen naar info(at)arnhem.groei.nl zodat wij u op de hoogte kunnen houden van de (pop-up)excursies door middel van onze digitale nieuwsbrief.

Wij hopen ook dit jaar weer op uw deelname!

 

Opgave voor excursies:

Bij voorkeur per mail aan: arnhem.excursies.groeienbloei@gmail.com

Graag duidelijk uw naam, adres, mobiele telefoonnummer en uw lidmaatschapnummer vermelden en of er een partner/huisgenoot of introducé(e) mee gaat.

Daarnaast vermelden of u met eigen auto gaat en of u anderen wilt meenemen, en hoeveel personen u mee kunt nemen.

Deelname gaat in volgorde van aanmelding.

N.B. Als u bij een excursie (toch) besluit om op eigen gelegenheid te gaan, wilt u dat dan vooraf melden, omdat wij anders voor niets op u blijven wachten!

 

Betaling

1.Contant

U kunt vóór vertrek bij het verzamelpunt aan de penningmeester (graag gepast) betalen.

2. Per bank

Uw bankbetalingen voor de excursies dienen te worden gestort op Rekeningnummer
NL66 INGB 0001 0198 54 ten name van KMTP afd. Arnhem e.o. onder vermelding van uw naam, lidnummer en datum excursie


Voor de eendaagse excursie per bus op 1 juli 2023 geldt:

- Opgave vóór 20 mei 2023. U bent ingeschreven als de betaling op de rekening is bijgeschreven.

- Kosteloos annuleren is mogelijk tot 14 dagen voor vertrek.

- Bij annulering in de voorlaatste week is men 50% van de reissom verschuldigd.

- Bij annulering in de laatste week is geen restitutie meer mogelijk. Men mag te allen tijde voor een vervanger zorgen.

- Overboeking van het verschuldigde bedrag dient uiterlijk 14 mei 2022 te geschieden op rekeningnummer 
  NL66 INGB 0001 0198 54 t.n.v. KMTP afd. Arnhem e.o. onder vermelding van uw naam,
  lidnummer en ‘Dagexcursie 1 juli 2023’

 

Excursiecommissie: Margreet Kwik, Ruud Kalse, Hans Siebelink en Ans Hafkamp