Arnhem

Excursies Groei & Bloei Arnhem e.o. 2022

We bieden een aantal excursies met eigen vervoer aan, een 1-daagse excursie per bus én ook nu weer een aantal “pop-up excursies”, eveneens met eigen vervoer.

Mochten wij uw e-mailadres nog niet hebben, wilt u dat dan zo spoedig mogelijk doorsturen naar elvdakker(at)gmail.com, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van de (pop-up)excursies door middel van onze digitale nieuwsbrief.

Wij hopen ook dit jaar weer op een enthousiaste deelname!

N.B. Omdat de planning ver vooruit moet gebeuren en er altijd onverwachte dingen kunnen plaatsvinden, is het mogelijk dat er wijzigingen optreden. Check altijd de website van Groei & Bloei! 

Opgave voor excursies:

- Bij voorkeur per mail aan kalnes(at)planet.nl

- Eventueel per post aan Ruud Kalse, Tramstraat 43, 6881 HB Velp

In beide gevallen duidelijk uw naam, adres, mobiele telefoonnummer en uw lidmaatschapnummer vermelden en of er een partner/huisgenoot of introducé(e) mee gaat.

Daarnaast vermelden of u met eigen auto gaat en of u anderen wilt meenemen, en hoeveel personen u mee kunt nemen.

- Deelname gaat in volgorde van aanmelding.

N.B. Als u bij een excursie (toch) besluit om op eigen gelegenheid te gaan, wilt u dat dan vooraf melden, omdat wij anders voor niets op u blijven wachten!

Betaling

1. Contant - U kunt vóór vertrek bij het verzamelpunt aan de penningmeester (graag gepast) betalen.

2. Per bank

Uw bankbetalingen voor de excursies dienen te worden gestort op

Rekeningnummer NL66 INGB 0001 0198 54 ten name van KMTP afd. Arnhem e.o.

onder vermelding van uw naam, lidnummer en datum excursie

 

ExcursiecommissieMargreet Kwik, Ruud Kalse, Hans Siebelink en Ans Hafkamp