Arnhem

IVN - Afdeling Arnhem

 

Graag willen wij hierbij de vernieuwde site van IVN - Afdeling Arnhem introduceren.

IVN Arnhem betrekt je op een leuke en boeiende manier bij natuur en milieu. Iedereen kan meedoen! Er worden regelmatig wandel- en fietstochten, puzzeltochten en natuurwerkochtenden georganiseerd.

Neemt u vooral eens een kijkje op de website!

Inmiddels is er een overeenkomst tussen IVN-Arnhem en Groei&Bloei Arnhem e.o. afgesloten:

De verenigingen van IVN-Arnhem en Groei&Bloei Arnhem e.o. komen overeen dat geregistreerde leden deel kunnen nemen aan elkaars activiteiten tegen het voor de respectievelijke leden geldende tarief.

Bij deelname aan een activiteit van IVN-Arnhem zullen leden van Groei&Bloei Arnhem e.o. zich legitimeren d.m.v. hun lidmaatschapskaart.

Bij deelname aan activiteiten van Groei&Bloei Arnhem e.o. door IVN-Arnhem leden kúnnen de gegevens van IVN-Arnhem leden (bij ontbreken van een IVN ledenkaart) geverifieerd worden bij de ledenadministratie van IVN. Dit zal alleen gebeuren in geval van verdenking van misbruik.

Deze overeenkomst heeft een geldigheid tot 1 januari 2017.

In juni 2016 zal de werkzaamheid van deze overeenkomst door beide partijen geëvalueerd worden en na onderling overleg voor de duur van een jaar worden verlengd. Na deze eerste evaluatie zal jaarlijks in de maand juni besloten worden of deze samenwerking wordt voortgezet.

Bij conflict of tegengestelde belangen wordt er gehandeld volgens inzicht op bestuurlijk niveau.

 

Arnhem, juni 2015

IVN Arnhem                       Ber Oomen, voorzitter

Groei&Bloei Arnhem e.o.  Lydia Littel, voorzitter