Arnhem

 

Jaarverslag 2021

KMTP/Groei & Bloei afdeling Arnhem e.o.

Dit verslag geeft een overzicht van hetgeen er in het jaar 2021 in onze vereniging is gebeurd.

Het jaar 2021 was wederom een door de coronapandemie gekenmerkt uitzonderlijk jaar.
Ook in onze afdeling hebben wij dat ondervonden. In het begin van het jaar werd de lockdown verlengd. Dat betekende thuiswerken, digitaal vergaderen, geen museum-, concert- of theaterbezoek en helaas dus ook geen bijeenkomsten van Groei & Bloei.
Traditiegetrouw had het jaar moeten beginnen met de nieuwjaarsbijeenkomst, met een lezing eneen feestelijk samenzijn na afloop….., maar helaas!

Ook de Algemene Vergadering op 10 maart kon geen doorgang vinden. Hoge besmettingscijfers speelden ons parten. De AV hebben we gelukkig later in het jaar alsnog kunnen houden.

Vanwege al die onzekerheden hebben we in 2021 geen jaarprogrammaboekje gemaakt.

Wel is naar alle leden een flyer gestuurd met het programma voor de eerste vier maanden van het jaar. Omdat ook verschillende van de daarin geprogrammeerde activiteiten niet door konden gaan, is besloten om over het verdere programma te communiceren via de Nieuwsbrief en de website, om zo beter en sneller in te spelen op veranderende situaties.

Positief was de opkomst van de digitale lezing. Zo konden toch lezingen gegeven worden zonder dat men van huis hoefde te gaan en dat bleek een groot succes.
Op het moment dat dit jaarverslag geschreven wordt, ziet het er naar uit dat we langzamerhand het virus onder controle krijgen en daarmee weer min of meer terug kunnen naar de tijd voor de coronapandemie. Wat fijn zou dat zijn!

Ledenaantal
Het ledenaantal per 1 januari 2021 was 266; per 31 december was dat weer 266.
Er meldden zich door het jaar heen 28 nieuwe leden aan, maar helaas hebben ook 28 leden om verschillende redenen aan het eind van het jaar hun lidmaatschap opgezegd.
Mede doordat er bijna geen landelijke wervingsacties waren, tuinbeurzen en tuinmarkten werden afgelast en onze eigen activiteiten ook niet door konden gaan, was er weinig gelegenheid leden te werven.  We zijn dan ook blij dat het ledenaantal gelijk is gebleven.

 

Bestuur

Lydia Littel - voorzitter (+ lezingen)

Ellen van den Akker  - secretaris-ledenadministratie (+ ruilbeurzen)   

Ruud Kalse - penningmeester                      

Ans Hafkamp - website, nieuwsbrief en pr                              

Els de Weijer - open tuinen

Jeltine Jungheim - workshops

Margreet Kwik - excursies

Het bestuur kwam in 2021 tien keer in vergadering bijeen, twee keer bij een bestuurslid thuis en acht keer digitaal, via Zoom.
Een aantal bestuursleden heeft haar/zijn bestuurstermijn erop zitten. Gegeven de coronapandemie hebben zij aangegeven aan te blijven tot de maatschappij weer genormaliseerd is.
Nieuwe bestuurskandiaten zijn dringend gewenst.

Vergadering van het Rayon Gelderland – Zuid op 27 november 2021
Ons rayon bestaat uit de afdelingen Arnhem, Ede, Midden-Betuwe, Overbetuwe & Lingewaard, Rijk van Nijmegen & Land van Maas en Waal, Veluwezoom, Wageningen en West-Betuwe.
De bijeenkomst werd dit jaar georganiseerd door afdeling Wageningen.
Het was een zinvolle en constructieve vergadering met als hoofdpunten financiën en digitalisering; beide onderwerpen zullen de komende tijd uitgewerkt worden. Na de lunch, een interessante wandeling door het Arboretum o.l.v. een gids.

Samenwerking met andere groenorganisaties

IVN (Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid). Geregistreerde leden konden deelnemen aan elkaars activiteiten tegen het voor de respectievelijke leden geldende tarief.

Daarnaast hebben wij contact met Groen Forum Arnhem,Groen Arnhem en Arnhem Klimaatbestendig.
Al deze ‘groene’ organisaties wisselen kennis uit en dragen op een positieve manier bij aan diverse maatschappelijke thema’s, zoals gezondheid, luchtkwaliteit, klimaat, biodiversiteit.
Zij spreken zo nodig de gemeente Arnhem en andere overheidsinstanties aan op ‘groene’ onderwerpen. 

Intratuin Arnhem

Naast het gezamenlijk organiseren van de actie Tegel eruit, Plant erin zijn er ook gesprekken geweest over samenwerking betreffende o.a. workshops en sponsoring. Door de coronabeperkingen  was het dit jaar niet mogelijk om ideeën verder uit te werken. De afspraak is gemaakt om zodra de pandemie voorbij is weer contact met elkaar te hebben.


Samenstelling Commissies

Commissie Workshops: Jeltine Jungheim, Diny Broer, José Faassen

Commissie Open Tuinen: Els de Weijer, Afke Wiersema, Ellen van den Akker

Commissie Ruilbeurzen: Ellen van den Akker, Marjo Krijnen

Commissie Excursies: Margreet Kwik, Ans Hafkamp, Ruud Kalse, Hans Siebelink

Commissie Website en PR: Ans Hafkamp, Ellen van den Akker

Commissie Lezingen: Lydia Littel,  Margreet Kwik, Anne Kutsch Lojenga    

Commissie Steile Tuin: Jeltine Jungheim Trudy Schut

Kascommissie: 
(t/m 15-10-2021) Cees Brusse, Jos Coppens, Margreet Bogaart
(v.a. 15-10-2021) Margreet Bogaart, Anne Kutch Lojenga, Veroniek Bezemer


Onderstaande geplande activiteiten in samenwerking met andere organisaties
gingen vanwege de coronapandemie niet door:
Actie Tegel eruit, Plant erin i.s.m. Intratuin Arnhem

Agapanthus- en kasteeltuinmarkt op Landgoed Rosendael

Arnhem Groen Markt  30 mei en 26 september 2021

Een kleine Groenmarkt bij Intratuin Arnhem op 26 september kon wel doorgaan. Wij stonden daar in het kader van de actie NK Tegelwippen.


Nieuwsbrief en Website

De digitale nieuwsbrief werd maandelijks verstuurd. Extra nieuwsbrieven werden verzonden om mededelingen te doen omtrent de coronapandemie, welke activiteiten afgelast moesten worden en welke onder bepaalde voorwaarden door konden gaan. Daarnaast probeerden we via de nieuwsbrief met de leden in contact te blijven, door ze te stimuleren om te schrijven over hun tuin, over planten en bomen of andere wetenswaardigheden en om foto’s van hun tuin en de natuur te maken. De nieuwsbrief werd verstuurd naar 224 leden en 30 lezers ontvingen op verzoek de nieuwsbrief  zonder lid van onze vereniging te zijn.

Onze website werd veelvuldig bezocht. Men vond er actuele informatie over o.a. wijzigingen in het programma, ledenwerving en ‘groene’ wetenswaardigheden.

We waren ook dit jaar weer actief op Facebook.

De volgende activiteiten  werden in 2021 door bestuur en commissies  georganiseerd:

  • Nieuwjaarsbijeenkomst  
  • Algemene vergadering 
  • Lezingen
  • Ruilbeurzen
  • Workshops/cursussen
  • Excursies
  • Open-Tuinen-Dag

Zoals in de inleiding vermeld, konden verschillende geprogrammeerde activiteiten niet doorgaan.
Daarnaast werden ook minder activiteiten gepland gezien de beperkende coronamaatregelen.

Hieronder een beknopt overzicht.

Nieuwjaarsbijeenkomst 23 januari 2021 in de Stadsvilla Sonsbeek.

De bijeenkomst moest helaas worden afgelast vanwege de coronapandemie

Algemene Vergadering van 10 maart moest worden uitgesteld naar 15 oktober 2021.
Er waren dit jaar geen jubilarissen.

Omdat het nog steeds niet mogelijk was om bij elkaar te komen, werden in februari, maart en april vijf digitale lezingen georganiseerd, al dan niet in samenwerking met andere afdelingen.

In mei schreven we een zaaiwedstrijd uit ‘Wie kweekt de mooiste mini-komkommertjes of bolcourgettes?

Op 20 mei  stelden Hans en Sjoukje Siebelink uit Wolfheze  hun voorjaarstuin open voor onze leden.

De Open-Tuinen-Dag zou dit jaar gehouden worden op zondag 20 juni 2021.
Wederom vanwege alle besmettingen vonden we het uiteindelijk niet verantwoord
deze dag  door te laten gaan.

In september, oktober , november en december konden weer voorzichtig verschillende activiteiten plaatsvinden:

25 september - Excursie  naar De Zandse Notengaard in Huissen

2 oktober - Werken in de Steile Tuin in Park Sonsbeek  o.l.v. Rudie Gies

15 oktober - Algemene Vergadering (uitgestelde vergadering van 10 maart) met lezing: De schoonheid van tuinplanten vóór en ná de bloei, door Marcel de Wagt

16 oktober - Najaars-ruilbeurs bij Marja Kappelle op Schaarsbergen

10 november - Workshop Bloemschikken o.l.v. docenten van Aeres MBO Velp (uitgestelde avond van 25 maart 2021).

18 december - Workshop Kerstversiering  o.l.v. Anke Pols,  Boschhoeve Wolfheze

8 augustus  - Bestuur- en Commissie-uitje: bezoek aan de tuin van Theo en Marga Neijenhuis in Huissen. Daarna High Tea bij Diana en Jan-Willem de Sain.

In de bijlage Evaluatie Jaarprogramma 2021 vindt u een uitgebreid overzicht van alle door ons georganiseerde (al dan niet afgelaste) activiteiten in 2021.

 

Ellen van den Akker, februari 2022