Arnhem

 

 

Jaarverslag 2020

KMTP/Groei & Bloei afdeling Arnhem e.o.

                                                         


Dit verslag geeft een overzicht van hetgeen er in het jaar 2020 in onze vereniging is gebeurd.

Het jaar 2020 was een door de coronapandemie gekenmerkt uitzonderlijk jaar, waarvan de gevolgen nog steeds niet te overzien zijn. Dat hebben wij ook binnen onze afdeling ondervonden.

Het jaar begon goed met een traditiegetrouw drukbezochte Nieuwjaarsbijeenkomst.
Ook de Algemene Vergadering op 2 maart kon doorgang vinden, met aansluitend een lezing over Salvia’s en Epimediums. Daarna, overvallen door de uitbraak van het Covid-19-virus met allerlei beperkende maatregelen tot gevolg, waren onze geprogrammeerde activiteiten voor slechts een beperkt aantal deelnemers toegankelijk of moesten zelfs helemaal  worden afgelast.
Laten we hopen dat in de loop van 2021 mede dankzij het vaccin, we weer de ruimte zullen krijgen om met elkaar te kunnen genieten van alles wat groeit en bloeit!

***

Traditiegetrouw  kregen alle leden van onze afdeling in januari het mooi uitgevoerde jaarprogrammaboekje 2020 thuis gestuurd. Een boekje met daarin een overzicht van alle activiteiten, een uitgebreide beschrijving van die activiteiten en daarnaast alle algemene informatie die nodig is om op de hoogte te zijn van het reilen en zeilen van onze afdeling.

Ledenaantal
Het ledenaantal per 1 januari 2020 was 271; per 31 december 2020 was dat 266.
Er meldden zich door het jaar heen 33 nieuwe leden aan, maar helaas hebben 38 leden om verschillende redenen aan het eind van het jaar hun lidmaatschap opgezegd.
Mede doordat er bijna geen landelijke wervingsacties waren, tuinbeurzen en tuinmarkten werden afgelast en onze eigen activiteiten ook niet door konden gaan, was er weinig gelegenheid leden te werven. Het ledenaantal is derhalve iets teruggelopen.

Bestuur

Lydia Littel  - voorzitter (en lezingen)

Ellen van den Akker -  secretaris-ledenadministratie (en ruilbeurzen) 

Ruud Kalse - penningmeester                      

Ans Hafkamp - website en pr                                                 
Els de Weijer - open tuinen dag
Jeltine Jungheim - workshops
Margreet Kwik - excursies

Het bestuur kwam in 2020 tien keer in vergadering bijeen, vijf keer bij een bestuurslid thuis, een keer telefonisch en vier keer digitaal, via Zoom.
Zowel de voorzitter als de penningmeester hebben hun bestuurstermijn erop zitten. Gegeven de coronapandemie hebben beiden aangegeven aan te blijven tot we weer onder ‘normale’ omstandigheden kunnen functioneren. Ondertussen wordt uitgekeken naar nieuwe bestuurskandiaten.

Vergadering  van het  Rayon Gelderland – Zuid
Wij als afdeling Arnhem organiseerden een rayonbijeenkomst op 7 maart 2020. Doel was naast het hebben van een gezellige middag waardoor we elkaar beter konden leren kennen, het kiezen van twee vertegenwoordigers voor de Ledenraad.

De Landelijke Vereniging Groei & Bloei heeft per 1 januari 2020 een nieuwe structuur gekregen.
In de vorige structuur waren alle afdelingen van het land vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering; het hoogste orgaan van Groei & Bloei. De Algemene Vergadering werd tot dan geadviseerd door de landelijke Rayonraad. In deze raad waren de 14 rayons vertegenwoordigd.

In de nieuwe structuur is de Ledenraad het hoogste orgaan. De leden worden door de rayons afgevaardigd. De Rayonraad verdwijnt hiermee. De Algemene Vergadering komt niet meer bijeen, maar behoudt nog drie belangrijke bevoegdheden: opheffing van de Vereniging, verkoop van het tijdschrift Groei&Bloei en wijziging van de statuten.
Het landelijk bestuur legt verantwoording af aan de Ledenraad.
De  Ledenraad telt 28 leden, twee leden per rayon die voor vier jaar worden gekozen.


Rayon Gelderland-Zuid bestaat uit de afdelingen Arnhem, Ede, Midden-Betuwe, Over-Betuwe & Lingewaard, Rijk van Nijmegen & Land van Maas en Waal, Veluwezoom, Wageningen en West-Betuwe.
Voor onze afdeling zijn in de Ledenraad gekozen Anneleen Verhaegen (afd. Rijk van Nijmegen & Land van Maas en Waal) en Marc Roosje (afd. Wageningen).

Samenwerking met andere groenorganisaties

IVN (Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid). Geregistreerde leden konden deelnemen aan elkaars activiteiten tegen het voor de respectievelijke leden geldende tarief.
Groen Forum Arnhem
Het Groenforum is een platform voor groene organisaties in de gemeente  Arnhem. Zij wisselen kennis uit en schrijven indien nodig een gezamenlijke reactie naar de gemeente Arnhem en andere overheidsinstanties over ‘groene’ onderwerpen. 

Intratuin

Naast het gezamenlijk organiseren van de actie Tegel eruit, Plant erin zijn er ook gesprekken geweest over samenwerking betreffende o.a. workshops en sponsoring. Door de strenge coronamaatregelen  was het dit jaar niet mogelijk om ideeën verder uit te werken. De afspraak is gemaakt om zodra de pandemie voorbij is weer contact met elkaar te hebben.


Samenstelling Commissies

Commissie Workshops: Jeltine Jungheim, Diny Broer, Gerdie Hermsen

Commissie Open Tuinen: Els de Weijer, Afke Wiersema, Ellen van den Akker

Commissie Ruilbeurzen: Ellen van den Akker, Marjo Krijnen

Commissie Excursies: Margreet Kwik, Ans Hafkamp, Marijke de Nes, Ruud Kalse,

Commissie Website en PR: Ans Hafkamp, Ellen van den Akker

Commissie Lezingen: Lydia Littel,  Margreet Kwik, Anne Kutsch Lojenga    

Commissie Steile Tuin: Jeltine Jungheim, Gerdie Hermsen, Trudy Schut


Kascommissie:  (t/m 02-03-2020) José Faassen, Jos Coppens, Cees Brussé
                          (v.a. 03-03-2020) Jos Coppens, Cees Brussé, Margreet Bogaart

 


Onderstaande geplande activiteiten in samenwerking met andere organisaties
gingen vanwege de coronapandemie niet door:
- Actie Tegel eruit, Plant erin i.s.m. Intratuin Arnhem op 28 maart 2020

- Agapanthus- en kasteeltuinmarkt op Landgoed Rosendael op 18 juli 2020

- Arnhem Groen Mark 17 mei 2020 en 27 september 2020

 

Nieuwsbrief en Website

De digitale nieuwsbrief werd maandelijks verstuurd. Extra nieuwsbrieven werden verzonden voor mededelingen omtrent de coronapandemie, welke activiteiten afgelast moesten worden en welke onder bepaalde voorwaarden door konden gaan. Daarnaast probeerden we via de nieuwsbrief met de leden in contact te blijven, door ze te stimuleren om te schrijven over hun tuin, over planten en bomen of andere wetenswaardigheden en om foto’s van hun tuin en de natuur te maken. Er werd een maandelijkse fotowedstrijd uitgeschreven.
De nieuwsbrief werd verstuurd naar 213 leden en 28 lezers ontvingen op verzoek de nieuwsbrief  zonder lid van onze vereniging te zijn.

Onze website werd veelvuldig bezocht. Men vond er actuele informatie over wijzigingen in het programma, ledenwerving en ‘groene’ wetenswaardigheden.

We waren ook dit jaar weer actief op Facebook.

De volgende activiteiten  werden in 2020 door bestuur en commissies  georganiseerd:

  • Nieuwjaarsbijeenkomst
  • Algemene vergadering 
  • Lezingen
  • Ruilbeurzen
  • Workshops/cursussen
  • Excursies
  • Open-Tuinen-Dag

Nieuwjaarsbijeenkomst 25 januari 2020 in de Stadsvilla Sonsbeek.

Na een welkomstwoord van voorzitter Lydia Littel, gaf Koos Dansen een lezing over Meer vogels in en om de tuin. Het was een geanimeerde bijeenkomst met zo’n  80 bezoekers. Zij kregen allen een tasje met een pot vogelpindakaas mee naar huis.

Lezingen

De lezingen werden gehouden in Bezoekerscentrum de Molenplaats Zijpendaalseweg 24 a Arnhem en in de Vredebergkerk Toulon van der Koogweg 3 Oosterbeek en werden goed bezocht.

2 maart 2020:  Algemene Vergadering in de Vredebergkerk te Oosterbeek
                        Lezing:  Salvia’s en Epimediums door Andries Bierling
Voorafgaand aan de lezing werden de leden die 50 en 25 jaar lid van onze afdeling waren in het zonnetje gezet. Zij ontvingen een bos bloemen en een cadeaubon.

De twee 50-jarigen hebben een oorkonde en het zilveren trouwe-ledenspeldje ontvangen.
Mw. M.A.E. Meijer - 25 jaar lid (wegens ziekte verhinderd) , Mw. N. Schmidt - 25 jaar lid - Dhr. J.G. Greep - 50 jaar lid - Dhr. A.G.J. Lenting 50 jaar lid.    

Eind april: we hebben een fotokaart gemaakt als voorjaarsbloemengroet ensamen met een zakje zaad, (bestemd om uit te delen tijdens de Groei & Bloei Nationale Tuinweek, die niet door ging) naar onze leden gestuurd om hen een hart onder de riem te steken in deze zorgelijke tijd en ook omdat vele activiteiten niet door konden gaan. Dat werd zeer gewaardeerd.

15 april: Ontdek de wondere wereld van wisselbeplanting door Joyce Oomen - Afgelast
9 september: Paddenstoelen: stille levens op de bosbodem door Alex Kreffer - Afgelast
6 oktober: De kleurrijke wereld van Gertrude Jekyll (1843-1932) door Lisette le Blanc. Tussen twee lockdowns in kon deze lezing gegeven worden voor max. 30 personen.
21 november: Het begint bij de grond door Mathijs van Houtum  - Afgelast

Ruilbeurzen

28 maart: Voorjaarsruilbeurs  - Afgelast

15 augustusExtra ruilbeurs in de tuin van Ellen van den Akker in Oosterbeek. De weersomstandigheden waren goed en ondanks de 1,5 meter afstand was de belangstelling groot.

3 oktober: Najaarsruilbeurs - Afgelast

Workshops/cursussen
11 maart: Cursus Bloemschikken, docenten Aeres MBO Velp deel 1

25 maart: Cursus Bloemschikken, deel 2 - Afgelast

4 of 18 april: Werken in de Steile Tuin in park Sonsbeek  o.l.v. Rudie Gies - Afgelast

22 augustus : Tuinornament maken door Clementine Leijdekkers - Afgelast

22 september: Stekken door Hans Kramer - Afgelast

2 en 9 nov.: Onderhoudsarme beplanting in een veranderend klimaat door Els de Weijer - Afgelast
                         
15 december: Kerstversiering door Anke Pols - Afgelast


Excursies

23 april: Voorjaarsbollen kijken in Leusden - Afgelast
16 mei: Kwekerij eenjarigen Van der Velde Heerde - Afgelast
13 juni: Bustocht In je nopjes i.s.m. Tuinreisclub - Afgelast
25 juni: Tuin 'Feest', in Hoog-Keppel  - Afgelast
Juli, pop-up: Tuin van Jelle Grintjes in Tolkamer - Afgelast


Open-Tuinen-Dag  -  Afgelast
Dit jaar zou de Open-Tuinen-Dag gehouden worden op zondag 21 juni 2020.
Wederom vanwege de coronapandemie vonden we het uiteindelijk niet verantwoord
deze dag  te houden.

Bestuur- en Commissie-uitje
8 augustus:  naar de Theetuin in Millingen. Geannuleerd vanwege de warmte (+ 30 º)

In de bijlage Evaluatie Jaarprogramma 2020 vindt u een uitgebreid overzicht van alle door ons georganiseerde activiteiten in 2020.

                                                           

 

 

 Ellen van den Akker, februari 2021