Arnhem

Nieuwsbrief - maart 2022

Beste lezers,

Graag blikken wij nog even terug op de uitgestelde Nieuwjaarsbijeenkomst van zaterdag 5 februari jl. Het was een zeer geslaagde middag met een boeiende lezing over het houden van bijen. Wat een bezig volkje is dat! Het was heel prettig om zo weer een hoopvol jaar af te trappen met heel veel leuke activiteiten.

Maandag 14 maart - Algemene Vergadering (AV)

Het bestuur nodigt de leden van KMTP/Groei &Bloei Arnhem e.o. uit voor de Algemene Vergadering op maandag 14 maart 2022

Locatie: Vredebergkerk, Van Toulon van der Koogweg 3, 6862 EB Oosterbeek

Tijd: 19.00-19.45 uur

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen van de notulen van de AV van 15 oktober 2021
 3. Ingekomen/ uitgegane stukken
 4. Bestuursmededelingen
 5. Jaarverslag 2021
 6. Verslag kascommissie
 7. Jaarrekening en balans 2021, begroting 2022
 8. Nieuwe bestuursleden
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

 

De Agenda en de stukken behorende bij de punten 2 en 5 worden uiterlijk veertien dagen voor de vergadering gepubliceerd op onze website www.arnhem.groei.nl

Ad punt 7
De jaarrekening en de balans 2021 en de begroting 2022 liggen voorafgaand aan de vergadering ter inzage.

Voor de Algemene Vergadering dient de introductie beperkt te blijven tot partner of huisgenoot. Hij of zij heeft bij een eventuele stemming geen stemrecht.
Na de Algemene Vergadering volgt om 20.00 uur een lezing door Martje van den Bosch: ‘Mooie borders, prachtige combinaties’

Voorafgaand hieraan zal aandacht besteed worden aan de jubilarissen.
Bestuur Groei &Bloei Arnhem e.o.

Lezing maandag 14 maart 2022 - 'Mooie borders, prachtige combinaties'

Aansluitend aan de Algemene Vergadering vindt de onderstaande lezing plaats:

Wat je mooi vindt, is natuurlijk persoonlijk. Wat je in een tuin graag ziet, hangt daarnaast ook af, van wat je graag terug vindt in de tuin. De één wil in een tuin tot rust komen, de ander zoekt er juist levendigheid.

Toch kunnen we stellen, dat een tuin bevredigend voor het oog is, als er sprake is van een zekere harmonie. Tijdens deze lezing hoort u, welke aspecten daarin een rol spelen, zoals kleur, vorm, herhaling, stijl, opbouw en functies van beplanting.

Martje geeft daarbij handige tips and tricks voor zowel  nieuw te ontwerpen als bestaande borders om in uw eigen tuin mee aan de slag te gaan. Zij illustreert haar verhaal met veel foto’s van De Tuinen in Demen.

Martje van den Bosch studeerde filosofie en was jarenlang docent aan onder andere Avans Hogeschool. Sinds 2006 is zij fulltime met tuinen bezig: zij schrijft er over, ontwerpt voor anderen en zij werkt in de Tuinen in Demen, die zij met haar man heeft ontworpen en aangelegd.(www.detuinenindemen.nl)

Locatie:
Vredebergkerk
Van Toulon van der Koogweg 3
6862 EB  Oosterbeek  
Tijd: 20.00 - 22.00 uur

 

Zaterdag 19 maart - Workshop ‘Bloemenherinnering met persbloemen’
o.l.v. Ingrid Peters

Er zijn nog plaatsen beschikbaar! Geef u snel op

Maak een mooie bloemenherinnering met persbloemen.
Kent u dat? U wilt mooie bloemen wat langer bewaren. Maar hoe? In deze workshop leert u op welke manier u bloemen mooi kunt drogen, zodat de kleur en de vorm van de bloemen zoveel mogelijk bewaard blijven. U gaat zelf aan de slag met persbloemen (gedroogde bloemen), die Ingrid meebrengt, om een mooie creatie van de bloemen op een kaart of een schilderijtje te maken.
Na deze workshop weet u: welke bloemen u beter niét en beter wél kunt gebruiken om te persen en heeft u geleerd hoe u bloemen het beste kunt persen. U heeft ook geoefend met het verwerken van geperste bloemen. U gaat met een mooie bloemenherinnering naar huis.

Datum: zaterdagochtend 19 maart
Tijd : 10.30 – 12.30 uur, inloop vanaf 10.15 uur
Locatie : Kas-atelier van de familie Neijenhuis, Herenland 3 in Huissen
Opgeven : diny.broer@icloud.com o.v.v. uw naam, lidnummer en datum workshop
Prijs : leden Groei & Bloei Arnhem e.o. € 22,50, niet-leden € 27,50   
Betalen : pas ná bevestiging van plaatsing aan: KMTP afd. Arnhem e.o. NL66 INGB 0001 0198 54 o.v.v. uw naam, lidnummer en datum workshop

Zaterdag 2 april 2022 - Ruilbeurs

Op zaterdag 2 april en 1 oktober houden we weer een ruilbeurs voor leden.

Tussen 14.00 en 16.00 uur is iedereen van harte welkom om planten, boeken, gereedschap, zaadjes, etc. weer van eigenaar te laten verwisselen.

De ruilbeurs is deze keer bij:

 

Kootje van Doornik, Rijndijk 21, 6686 MN Doornenburg.
Samen met Anne Vermaas ontvangt zij ons graag in haar tuin.

Misschien wat verder weg dan we gewend zijn, maar het is een bijzondere locatie, een dijkwoning vlakbij het kasteel!

Zaterdag 9 april, reservedatum zaterdag 23 april - ‘Werken in de Steile Tuin’
 

o.l.v. Rudi Gies van de gemeente Arnhem

Elk jaar organiseert Groei & Bloei Arnhem e.o. in samenwerking met de gemeente Arnhem een dag waarop vrijwilligers werken aan het onderhoud van de Steile Tuin in Park Sonsbeek. Het gaat dan om een soort grote voorjaarsbeurt: planten vermeerderen en terugplaatsen, nieuwe planten inplanten, onkruid weghalen etc. Vele handen maken licht werk; dus daarom doen wij een beroep op iedereen met een ‘groen’ hart en op u als lid van Groei & Bloei.

De dag begint om 10.00 uur en na een kop koffie of thee legt Rudi uit hoe u vaste planten kunt opnemen, vermeerderen en weer terug kunt planten. Hierdoor blijven planten langer leven en worden het er steeds meer. De planten die na het vermeerderen overblijven, worden na afloop verdeeld onder de deelnemers.

Om 10.30 uur starten we met de werkzaamheden. Ieder werkt naar eigen vermogen; er is licht en zwaar werk. U kunt ook een deel van de dag komen. Er is voor iedereen voldoende koffie, thee, sap en water. Tussen de middag is er een lunch, u kunt zich hiervoor opgeven.

Bij erg slecht weer wijken we uit naar de reservedatum. U wordt per e-mail op de hoogte gehouden.

Graag meenemen: snoeischaar, spade, handschep, tuinmes, emmer, werkhandschoenen en plastic zakken als u planten mee wilt nemen.

Datum : zaterdag 9 april, reservedatum zaterdag 23 april
Tijd : 10.00 / 10.30 – 15.00 uur *)
Locatie : Steile Tuin van Park Sonsbeek, Arnhem
Opgeven : steiletuinarnhem@hotmail.com o.v.v. uw naam en wel/geen lunch
Prijs : deelname is gratis

*) De uitleg start om 10.00 uur, wie de uitleg niet meer nodig heeft kan om 10.30 uur komen.

Afbeelding met gras, buiten, bloem, water Automatisch gegenereerde beschrijving

Oproep: vissen, gratis af te halen!

Het afgelopen jaar hebben wij een (te) groot aantal jonge goudwindes en zilverwindes in onze vijver mogen verwelkomen. Inmiddels zijn ze 5-8 cm groot. Ben je geïnteresseerd stuur dan een mail naar  r.a.arentshuls(at)gmail.com 

Je kunt ze dan in het vroege voorjaar komen ophalen.

Vriendelijke groet, Antoinette Arents

 Bezoek aan Gardenista op 25 mei 2022

Met de Afdeling Nijmegen organiseren wij een busreis naar Gardenista op woensdag 25 mei. Het is een dagreis waarbij we nog in de middag terug naar huis gaan, zodat we eind van de middag weer in Arnhem zullen zijn.
De prijs van deze excursie bedraag € 40,00 pp voor leden, € 50,00 voor niet-leden. Daarin is inbegrepen: busreis, entree Gardenista en een voucher voor koffie/thee en gebak op het terrein.

Opgave voor deze excursie:

- Uiterlijk 1 mei 2022. Er geldt een totaal minimum deelname van 45 personen. Zodra alle details bekend zijn zullen wij u informeren over de opstapplaats en tijdstip van vertrek.

-Bij voorkeur per mail aan kalnes(at)planet.nl

-Eventueel per post aan Ruud Kalse, Tramstraat 43, 6881 HB Velp

In beide gevallen duidelijk uw naam, adres, mobiele telefoonnummer en uw lidmaatschapnummer vermelden en of er een partner/huisgenoot of introducé(e) mee gaat.

Betaling:
Bij voorkeur ontvangen wij het verschuldigde bedrag per bank op rekeningnummer
NL66 INGB 0001 0198 54 ten name van KMTP afd. Arnhem e.o. onder vermelding van uw naam, lidnummer en datum excursie.

*Word vrijwilliger en werk mee aan het festival Gardenista !

Na een prachtig bloem- en tuinfestival in 2019 strijkt Gardenista in 2022 neer op de historische buitenplaats Den Alerdinck (tussen Zwolle en Raalte) van 25 tot en met 29 mei. De eerste editie was mede dankzij de inzet van meer dan 100 festivalvrijwilligers een groot succes. Om er ook dit jaar een onvergetelijk festival van te maken is Gardenista op zoek naar festivalvrijwilligers.

Wat vragen wij van jou?

Bij de opbouw en de afbouw van het festival help je mee om het terrein in te richten of juist weer schoon op te leveren. Tijdens het festival bemens je de informatiebalie, kassa, bent gastvrouw of gastheer of waak over de aankopen van onze bezoekers. Dit is maar een greep uit de werkzaamheden. En dat allemaal op de fantastische buitenplaats Den Alerdinck die wordt omgetoverd tot een kleurrijk groen festivalterrein.

Waarom vrijwilliger worden tijdens Gardenista?

 • Als vrijwilliger van Gardenista werk je een of meerdere dagen in een team van enthousiaste mensen die allemaal passie hebben voor groen!
 • Iedereen heeft zijn eigen talent en dat mag gezien worden. Je kunt je opgeven voor specifieke werkzaamheden zoals het opbouwen van het terrein, gastheer/vrouw, etc.
 • Per dag krijg je een vergoeding van 25,- en uiteraard zorgen we voor koffie en lunch!
 • Kom je van ver? Dan zijn er leuke en betaalbare campings en hotels in de buurt. Maak er een gezellig weekend van rondom Gardenista en Zwolle!

Vind jij het leuk om mee te helpen om van Gardenista een prachtig festival te maken? Hou je van aanpakken en ben je klantvriendelijk? Meld je dan aan als vrijwilliger.

https://gardenista.nl/organisatie/?utm_source=online&utm_medium=GBafdelingen&utm_campaign=vrijwilligers - festivalvrijwilliger ]

*Doe mee aan één van de Gardenista competities!

Gardenista 2022 komt eraan! Dit jaar zijn er maar liefst 4 competities waar je met jouw kennis, kunde en enthousiasme aan kunt deelnemen. Er zijn competities op het gebied van:

 • Bloemschikken
 • Inspiratietuinen
 • Postzegeltuinen
 • Kwekerscompetitie

Ben je een enthousiaste bloemstylist (student, amateur of professional). Een fanatieke (hobby)kweker? Of ontwerp je tuinen als hobby of voor je werk? Toon jouw talent tijdens Gardenista en inspireer duizenden bezoekers met jouw ontwerp of creatie!

De meeste competities worden beoordeeld door een vakkundige jury en er is een publieksprijs. Iedere bezoeker kan een stem uitbrengen op zijn of haar favoriete postzegeltuin, bloemarrangement en plant.

Wil je meer weten over de competities of je aanmelden? Neem contact op via mail jongeneel(at)gardenista.nl of kijk op:

https://gardenista.nl/deelnemen/competities/?utm_source=online&utm_medium=GBafdelingen&utm_campaign=competitie

** Internationale Kwekerijdagen Bingerden**

Dit jaar vindt dit evenement plaats op 17, 18 en 19 juni. Al een geruim aantal jaren is er ook een stand van Groei&Bloei aanwezig. Tot dit jaar was er altijd een echtpaar dat zich alle dagen hiervoor wilde inzetten. Dit jaar willen wij de bemensing van de stand overnemen samen met de afdelingen in de omtrek. D.w.z. dat wij voor tenminste 1 dag het rooster gaan maken voor het bemensen van de stand. Wilt u hieraan deelnemen en onze afdeling vertegenwoordigen, geeft u dit dan door aan Ellen van den Akker via mailadres elvdakker(at)gmail.com

Tuin- en plantenverhalen

Leden aan het woord
Wilt u iets vertellen over uw tuin, een bijzondere ervaring delen, een favoriete plant noemen of heeft u een goede tip, schrijft u dan naar elvdakker@gmail.com.

U leest uw bijdrage dan in de volgende nieuwsbrief.

Cyclamen door Hans Siebelink

Dat cyclamen ook tuinplanten zijn, daar kwam ik pas laat achter. Ik kende de cyclamen als een potplant die mijn moeder vaak op haar verjaardag kreeg en die nadat hij was uitgebloeid in de vuilnisbak verdween. De interesse voor tuincyclamen kwam pas toen ik met pensioen ging en ging verhuizen naar Wolfheze. Toen mijn vriend kwam helpen om de plantenkas in elkaar te zetten, nam hij vier potten voor mij mee, met daarin zaailingen van cyclamen. Ooit had hij zaad van verwilderde cyclamen in Ierland meegenomen en thuis gezaaid. Die deden het erg goed en waren goed winterhard; de oppervlakte met cyclamen groeide elk jaar. De plantjes die ik had gekregen waren zaailingen uit het grindpad. In mijn tuin zijn ze ook goed aangeslagen. Daarna heb ik andere soorten aangeschaft en me wat meer verdiept in deze soorten.

Bij het zoeken naar de eigenschappen, oorsprong, geschiedenis, gebruik, enz. van een plant kom je vaak leuke, verrassende en interessante dingen tegen, zo ook bij de cyclamen.

 

Toll-aas

De Griekse grammaticus Oppianos, die in de 2e eeuw leefde, schreef in zijn didactisch gedicht Halieutika over de verdovende werking van cyclamen en het gebruik als aas voor bij het vissen. In 1493 publiceerde Jakob Köbel, gemeentesecretaris van Oppenheim en uitgever, de Editio princeps van de Duitse vissenboeken . Hij schreef daarin over Toll-aas van clyclamen waardoor vissen bewusteloos raakten. Ook Conrad Heresbach, een Duits humanist en klassiek filoloog en leerling van Erasmus, schreef rond 1525 in een handleiding over jagen, vogels kijken en vissen, ook over Toll-aas.

Cyclamen zijn zeer giftig! Zelfs 0,3 g van de knol kan giftig zijn voor de mens en hogere doses kunnen uiteindelijk leiden tot de dood door verlamming van de luchtwegen. Dieren reageren anders op het gif. Varkens zijn er minder gevoelig voor en kunnen het eten. De oude Nederlandse namen voor de cyclamen zijn onder andere varkensbrood en erdapfel.

Het woord Cyclamen is afgeleid van het Oudgriekse κύκλος, kuklos, dat cirkel of schietschijf betekent. De cyclaam wordt vanaf de oude Grieken tot nu gebruikt in de geneeskunst voor de meest uiteenlopende aandoeningen.

Cyclamen
In Noord-Europa werd de eerste cyclaam in de 16e eeuw ingevoerd. Deze werd in de botanische tuinen van de Engelse koningin Elizabeth gekweekt voor medicatie. De eerste cyclaam in de Benelux zou in 1731 door de monnik Reyntkens van de St. Pietersabdij in Gent ( België) zijn ingevoerd uit Palestina. Daarna werden nog vele soorten cyclamen hierheen gebracht.

Thans kennen we 23 soorten, deze groeien rond de Middellandse Zee en verder naar het oosten tot en met Iran. Eén soort heeft zijn oorsprong in de kalkrijke bossen in berggebieden van Oost-Europa van Frankrijk tot Polen, van Slowakije tot Kroatië en Bulgarije. Dat is het alpenviooltje (Cyclamen purpurascens).

 

Nu zijn er naast de 23 soorten nog honderden cultivars, deze zijn eenvoudig onder te verdelen in twee groepen:

voorjaarsbloeiers, deze bloeien in de periode van december tot juni. Let bij het aanschaffen erop dat niet alle soorten winterhard zijn.

herfstbloeiers, deze bloeien in de periode van augustus tot november. Ook hiervan zijn niet alle soorten winterhard.


De cyclamen in mijn tuin zijn vooral voorjaarsbloeiers. Met verschillende kleuren bloemen, allemaal cultivars van de soort Cyclamen coum. De cyclamen die ik vijf jaar geleden van mijn vriend heb gekregen, zijn herfstbloeiers. Het is vermoedelijk de Cyclamen hederifolium.

(C) Hans Siebelink

 

Gratis Tegelophaalservice tijdens het NK Tegelwippen 2022

Ook dit jaar doet Arnhem weer mee aan het NK Tegelwippen! Tijdens deze ludieke wedstrijd gaat Arnhem de strijd aan met de rest van Nederlandse gemeentes om zo veel mogelijk tegels te vervangen door planten en bomen. Dit draagt bij aan een prettiger leefklimaat en een mooiere buurt. Om Arnhemmers te helpen bij het ontharden en vergroenen van hun tuinen komt er in verschillende wijken een gratis Tegelophaalservice.

Aanmelding gestart

Arnhemmers in de wijken centrum, het Arnhemse Broek, Presikhaaf, Malburgen en Rijkerswoerd kunnen zich aanmelden voor de gratis Tegelophaalservice. Om in aanmerking te komen dient minimaal 2m2 en maximaal 20m2 aan tegels vervangen te worden door groen. Deelnemers ontvangen bij het ophaalmoment een cadeau. Op www.arnhemklimaatbestendig.nl/tegelophaalservice staat meer informatie en het aanmeldformulier. Inwoners van bovengenoemde wijken kunnen zich tot 30 maart 12.00 aanmelden voor de ophaalservice. Er is een beperkt aantal aanmeldingen mogelijk.