Arnhem

Vacature Ledenraad Groei & Bloei

Voor de per 1 januari j.l. opgerichte Ledenraad van onze landelijke vereniging Groei & Bloei is onze afdeling nog op zoek naar een kandidaat die bereid is om namens ons rayon Gelderland-Zuid in deze Ledenraad zitting te nemen.

De landelijke vereniging telt 130 afdelingen die in 14 rayons samenwerken. Afdeling Arnhem e.o. maakt deel uit van het rayon Gelderland-Zuid. De nieuwe Ledenraad zal uit maximaal 28 leden bestaan (2 per rayon) en vormt voortaan de verbinding tussen het landelijk bestuur en de leden.

De Ledenraad stelt de jaarstukken en de begroting vast en benoemt de accountant. Verder adviseert zij gevraagd en ongevraagd het landelijk bestuur en stelt de lange termijnvisie van de vereniging vast.

 • Leden dienen lid te zijn van Groei & Bloei en worden benoemd voor een periode van 2 of 4 jaar. Ook partners van leden kunnen lid van de Ledenraad worden.

Wij zoeken een kandidaat die op voordracht van onze afdeling namens het rayon Oost-Nederland plaats wil nemen in de Ledenraad en die op een positieve kritische wijze gesprekspartner kan zijn voor het landelijk bestuur en (zonder last of ruggespraak) de stem van de leden uit het rayon wil vertegenwoordigen.

Wij zoeken een kandidaat die:

 • Aantoonbare bestuurlijke ervaring heeft
 • Inzicht heeft in het functioneren van een deels professionele, deels vrijwilligersorganisatie
 • Beschikt over voldoende tijd om zich te verdiepen in de gang van zaken van de vereniging

en/of die

 • Over deskundigheid beschikt op het gebied van financieel beleid en het toetsen van financieel beleid aan de doelstelling van de vereniging
 • Kennis heeft van communicatie, marketing en media
 • Affiniteit heeft met duurzaamheid en groenbeleid
 • Een passie voor tuinieren heeft

en zorgt voor de verbinding tussen landelijk bestuur en het rayon door het zorgvuldig communiceren tussen afdelingen/rayon en landelijk bestuur

De inzet betreft:

 • Het bijwonen van de Ledenraad, minimaal 2x per jaar in Zoetermeer
 • Het bijwonen van de rayonvergadering Gelderland-Zuid, 2x per jaar op een locatie in Gelderland-Zuid

Wat staat hier tegenover?

 • Een reiskostenvergoeding
 • Een stem/invloed op de lange termijnvisie van onze landelijke organisatie
 • Een introductie- en inwerkprogramma

De Ledenraad wordt ondersteund door ons professionele landelijk bureau

Hebt u belangstelling of nog wat vragen? Neem dan contact op met Ellen van den Akker, secretaris van onze afdeling elvdakker@gmail.com

Procedure van voordracht en stemming

 1. Als afdeling dragen wij u, na een eventuele selectie, voor aan ons rayon Oost-Nederland
 2. In de voorjaarsvergadering van het rayon zult u de gelegenheid krijgen u te presenteren.
 3. Via een schriftelijke stemming in de rayonvergadering wordt u namens het rayon als kandidaat voor de Ledenraad benoemd.