Arnhem

Jaarverslag 2022

KMTP/Groei & Bloei afdeling Arnhem e.o.

 

Afbeelding met bloem, plant, sluiten Automatisch gegenereerde beschrijving

 


Dit verslag geeft een overzicht van hetgeen er in het jaar 2022 in onze afdeling is gebeurd.
 

Durfden we het, vanwege de onzekerheden rondom Covid -19, in 2021 niet aan om een jaarprogrammaboekje te maken, dat konden we gelukkig wel doen in 2022.
Hoewel in het begin van het jaar was het toch nog even spannend; we moesten onze traditionele nieuwjaarsbijeenkomst die gepland stond op 15 januari uitstellen naar 5 februari. Maar vanaf dat moment hebben we geen echte problemen meer ondervonden, behalve dan een aanmeldingsplicht voor sommige activiteiten.

De landelijke vereniging KMTP (Koninklijke Maatschappij tot bevordering van Tuinbouw en Plantkunde) Groei & Bloei, opgericht in 1872 bestond dít jaar 150 jaar. Gedurende het jaar ontvingen we kleine cadeautjes, die we met bestuursleden en/ of leden konden delen, zoals badges en tasjes.

De jubileumtulp, Tulipa 'Groei & Bloei 150' was voor iedereen te koop.

In 2022 zijn we ook begonnen met de voorbereidingen op óns 150-jarig jubileum.
In 2023 bestaat onze afdeling 150 jaar. Zij werd op 27 juni 1873 opgericht en is daarmee de oudste afdeling van het land.

Ledenaantal
Het ledenaantal per 1 januari 2022 was 266; per 31 december was dat 265.
Er meldden zich door het jaar heen 31 nieuwe leden aan, maar helaas hebben 32 leden om verschillende redenen aan het eind van het jaar hun lidmaatschap opgezegd.
Er waren wervingsacties op tuinbeurzen en tuinmarkten. Dat leverden een aantal nieuwe leden op, maar was vooral goed voor onze naamsbekendheid.

Bestuur

Lydia Littel - voorzitter (+ lezingen)
Ellen van den Akker - secretaris-ledenadministratie (+ ruilbeurzen)
Ruud Kalse - penningmeester  

Ans Hafkamp - website, nieuwsbrief en pr 
Jeltine Jungheim - workshops
Margreet Kwik - excursies
Els de Weijer - Open Tuinen      

Het bestuur kwam in 2022 tien keer in vergadering bijeen, één keer via Zoom en negen keer bij een bestuurslid thuis.
Een aantal bestuursleden heeft haar/zijn bestuurstermijn erop zitten. Gegeven de problemen ten tijde van de coronapandemie, hebben zij vorig jaar aangegeven aan te blijven tot de maatschappij weer genormaliseerd zou zijn. Inmiddels is dat het geval.
Wij zijn blij te kunnen melden, dat wij dit jaar drie bestuurskandidaten geworven hebben.
Zij zullen tijdens Algemene Vergadering van 2023 voorgedragen worden voor benoeming.

Vergadering  van het  Rayon Gelderland – Zuid op 24 september 2022
Ons rayon bestaat uit de afdelingen Arnhem, Ede, Midden-Betuwe, Overbetuwe & Lingewaard, Rijk van Nijmegen & Land van Maas en Waal, Veluwezoom, Wageningen en West-Betuwe.
De bijeenkomst werd dit jaar georganiseerd door afdeling Rijk van Nijmegen en Land van Maas en Waal en werd gehouden bij de tuin Nieuw Robbekampen te Dreumel.
Het was een zinvolle en constructieve vergadering met als hoofdpunten financiën, huurprijs van locaties voor lezingen en terugloop belangstelling voor activiteiten.
Na de lunch werd er o.l.v. de eigenaar een wandeling door de  indrukwekkende tuin gemaakt.

Samenwerking met andere groenorganisaties

IVN (Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid). Geregistreerde leden konden deelnemen aan elkaars activiteiten tegen het voor de respectievelijke leden geldende tarief.

Groen Forum Arnhem,Groen Arnhem en Arnhem Klimaatbestendig.

Al deze ‘groene organisaties wisselen kennis uit en dragen op een positieve manier bij aan diverse maatschappelijke thema’s, zoals gezondheid, luchtkwaliteit, klimaat, biodiversiteit.

Zij spreken zo nodig de gemeente Arnhem en andere overheidsinstanties aan op ‘groene’ onderwerpen.   


Samenstelling Commissies

Commissie Excursies: Margreet Kwik, Ans Hafkamp, Ruud Kalse, Hans Siebelink

Commissie Lezingen: Lydia Littel, Margreet Kwik, Anne Kutsch Lojenga   

Commissie Open Tuinen: Els de Weijer, Afke Wiersema, Ellen van den Akker

Commissie Ruilbeurzen: Ellen van den Akker, Lydia Littel

Commissie Steile Tuin: Jeltine Jungheim ,Trudy Schut

Commissie Website en PR: Ans Hafkamp, Ellen van den Akker

Commissie Workshops: Jeltine Jungheim, Diny Broer, José Faassen

Kascommissie: v.a. 15 oktober 2021      Margreet Bogaart, Anne Kutch Lojenga, Veroniek Bezemer herbenoemd 14 maart 2022                                        

Deelname aan activiteiten in samenwerking met andere organisaties:
Arnhem Groen Markt, tuinbeurs bij de Molenplaats Sonsbeek op15 mei 2022
Agapanthus- en kasteeltuinmarkt op Landgoed Rozendaal op 16 juli 2022


Nieuwsbrief en Website
De digitale nieuwsbrief werd maandelijks verstuurd. 
De nieuwsbrief werd verstuurd naar 246 leden en 40 lezers ontvingen op verzoek de nieuwsbrief zonder lid van onze vereniging te zijn.

Onze website werd veelvuldig bezocht. Men vond er actuele informatie over onze activiteiten, ledenwerving en ‘groene’ wetenswaardigheden.

We waren ook dit jaar weer actief op Facebook.

De volgende activiteiten  werden in 2022 door bestuur en commissies  georganiseerd:

  • Nieuwjaarsbijeenkomst  
  • Algemene Vergadering
  • Excursies
  • Lezingen
  • Open-Tuinen-Dag
  • Ruilbeurzen
  • Workshops/cursussen


Hieronder volgt een beknopt overzicht:

5 februari - Nieuwjaarsbijeenkomst in de Stadsvilla Sonsbeek.

Na een welkomstwoord van voorzitter Lydia Littel, volgde de lezing Bijenhouden, hoe doe je dat? gegeven door Arthur Ohm en Ben Hasselbach. Na afloop was er een gezellig samenzijn. Alle aanwezigen kregen een tasje met een pot honing mee naar huis.


14 maart - Algemene Vergadering, Vredebergkerk, Toulon van der Koogweg 3 Oosterbeek.
                 Lezing: : Mooie borders, prachtige combinaties door Martje van den Bosch

Voorafgaand aan de lezing werden de leden die dit jaar 40 en 25 jaar lid van onze afdeling waren in het zonnetje gezet. Zij ontvingen een bos bloemen en een cadeaubon.
40 jaar lid: Mw M. Zurburg, Hr C. Brusse, Mw T. van de Wardt-Hesp, Hr F.A.T. Hageman
25 jaar lid: Mw M. Kwik-Free, Mw J.F. Schadenberg-de Boer, Hr G. van Steeg,  Mw E. Steenkist - van Renssen

12 februari - demonstratie/instructie Onderhoud van tuingereedschap door Tinka Chabot

19 maart - workshop Bloemenherinneringen met persbloemen door Ingrid Peters

2 april - ruilbeurs bij Kootje van Doornik in Doornenburg

9 april - werken in de Steile Tuin in Park Sonsbeek o.l.v. Rudie Gies

21 april - excursie Voorjaarsbollen kijken in de tuin van Marieke Nolsen en een bezoek aan de Hubertushof in Leusden

15 mei - deelname aan de tuinmarkt Groen Markt Arnhem, Molenplaats Sonsbeek

 9 juni - excursie tuin FEEST  in Hoog Keppel

17-19 juni - Kwekerijdagen Bingerden –  stonden in de stand van Groei & Bloei landelijk

19 juni - Open-tuinen-dag, in Westervoort en Oosterbeek

25 juni - bustocht naar Overijsel en de N.O-polder i.s.m. afd. Nijmegen

16 juli - deelname aan de Agapanthus- en kasteeltuinmarkt Kasteel Rosendael

21 juli - Bezoek tuin van Jelle Grintjes

21 augustus - Open-tuinen-dag in Velp en Arnhem

3 september - workshop Boeket plukken en binden in de Pluktuin

19 september - lezing Onze op Engeland geïnspireerde pluktuin door Marieke Nolsen

27 en 28 sept. - workshop Stekken door Hans Kramer

1 oktober - ruilbeurs bij  Marja Kappelle in Schaarsbergen                                               

8 oktober - bestuur- en commissie-uitje: bezoek Arboretum Wageningen.

12 oktober - lezing Ontdek de wondere wereld van wisselbeplanting door Joyce Oomen

5 november - workshop Vogelvoederkrans maken door Jeltine Jungheim

14 november - lezing Bollen in de border door Alie Stoffers

10 december - Workshop Kerstversiering maken  door Anke Pols op de Boschhoeve Wolfheze

In de bijlage Evaluatie Jaarprogramma 2022 vindt u een uitgebreid overzicht van alle door ons georganiseerde activiteiten
 

Ellen van den Akker, februari 2023