Arnhem

Voorwoord voorzitter

Beste tuinvrienden,

De afdeling Arnhem der Nederlandsche. Maatschappij ter bevordering van Tuinbouw en Plantkunde is opgericht op 27 juni 1873.
Voor ons de gelegenheid om dit jaar - 2023 - ons 150-jarig jubileum te vieren ofwel ons 30ste lustrum.

Een van de eerste lezingen werd gehouden door de Heer K.J.W. Ottolander uit Boskoop en ging over de bladvorming van planten en de schoonmakende lucht voor mens en dier.
Toen al was de doelstelling van de Maatschappij ‘bewustmaking van de mens van zijn plaats in de natuur, door middel van kennisoverdracht en stimulering van belangstelling in het leefmilieu, speciaal met betrekking tot bloemen, planten en bomen’.
De betekenis van bloemen, planten en bomen is tegenwoordig bij onze leden wel bekend. Helaas geldt dat nog steeds niet voor een heleboel andere wereldburgers. Ik zie om mij heen steeds meer voortuintjes als grindbak met soms<s> </s>hier en daar een plant, in de meeste gevallen een siergras. Voor ons als ‘groenliefhebbers’ misschien een uitdaging om de oude doelstelling breder uit te dragen.
Het kan dan ook niet anders, dan dat we dit jubileumjaar daar aandacht aan besteden:
ons thema is biodiversiteit!

Wist u trouwens dat onze afdeling op 21 januari 1925 heeft vergaderd over de invoering van ‘Moedersdag’ en in een motie haar gevoelens daarover heeft uitgesproken? Onder andere ‘dat het tijdstip zoodanig worde gekozen dat iedere gezindte er aan kan meedoend en voor ieder, ook de armste een bloem is machtig te worden en dat de maand Mei voor deze streek bezwaar moet opleveren wegens te weinig bloemen’. Kortom men stond enigszins argwanend tegenover Moederdag.
De bloemenindustrie en het klimaat maken het tegenwoordig eenvoudig om bloemen in de maand Mei beschikbaar te hebben. Ik weet eerlijk gezegd niet of we daar nu zo blij mee moeten zijn. Een beetje minder mag misschien wel.

In dit jubileumjaar mogen we twee nieuwe bestuursleden welkom heten, Antoinette Arents en Veroniek Bezemer; respectievelijk als voorzitter en secretaris. Dat betekent dat Ellen van den Akker en ondergetekende tijdens de Algemene Vergadering in maart zullen aftreden. Ook Els de Weijer heeft aangegeven per maart te willen stoppen als algemeen bestuurslid.
Met Antoinette en Veroniek krijgen we twee enthousiaste bestuursleden erbij met een heleboel nieuwe ideeën.

Namens het bestuur nodig ik u van harte uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdagmiddag
21 januari 2023 in de Stadsvilla Sonsbeek.
We beginnen het jubileumjaar dan met een lezing gericht op de basis namelijk ‘de grond’ ofwel het aardemengsel waarin we onze planten, heesters en bomen planten.
De lezing wordt gegeven door Anne Marie van Dam, tuinier en bodemkundige.

Rest mij u een mooi, gezond tuinjaar toe te wensen, vol biodiversiteit en ik hoop u te ontmoeten bij onze activiteiten.

Lydia Littel
voorzitter

Historische informatie komt uit het boekje ‘Wandelingen door de tijd’, uitgegeven n.a.v. 125 jaar K.M.T.P. Arnhem en Omstreken