Arnhem

Excursies Groei & Bloei Arnhem e.o. 2019

 

Graag willen wij u ook in 2019 meenemen op diverse leuke excursies.

We bieden een aantal excursies met eigen vervoer aan, een 1-daagse excursie per bus én ook nu weer een aantal “pop-up excursies”, eveneens met eigen vervoer.

Mochten wij uw e-mailadres nog niet hebben, wilt u dat dan zo spoedig mogelijk doorsturen naar elvdakker(at)gmail.com, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van de (pop-up)excursies door middel van onze digitale nieuwsbrief.

Wij hopen ook dit jaar weer op een enthousiaste deelname!

N.B. Omdat de planning ver vooruit moet gebeuren en er altijd onverwachte dingen kunnen plaatsvinden, is het mogelijk dat er wijzigingen optreden. Check altijd de website van Groei & Bloei!

 

Opgave voor excursies:

-Bij voorkeur per mail aan kalnes(at)planet.nl

-Eventueel per post aan Marijke de Nes, Tramstraat 43, 6881 HB Velp

In beide gevallen duidelijk uw naam, adres, telefoonnummer en uw lidmaatschapnummer vermelden en of er een partner / huisgenoot of introducé(e) mee gaat.

Daarnaast vermelden of u met eigen auto gaat en of u anderen wilt meenemen, en hoeveel personen u mee kunt nemen.

N.B. Als u bij een excursie (toch) besluit om op eigen gelegenheid te gaan, wilt u dat dan vooraf melden, omdat wij anders voor niets op u blijven wachten!

-Deelname gaat in volgorde van aanmelding.

 

Betaling

- Contant

U kunt vóór vertrek bij het verzamelpunt aan de penningmeester (graag gepast) betalen.

- Per bank

Met ingang van 1 januari 2019 vervalt het banknummer van de Excursiecommissie.

Uw bankbetalingen voor de excursies dienen na 1 januari 2019 te worden gestort op

Rekeningnummer NL66 INGB 0001 0198 54 ten name van KMTP afd. Arnhem e.o. onder vermelding van uw naam, lidnummer en datum excursie


Voor de eendaagse excursie per bus op 22 juni 2019 geldt:

- Opgave vóór 28 mei 2019. U bent ingeschreven als de betaling op de rekening is bijgeschreven.

- Kosteloos annuleren is mogelijk tot 14 dagen voor vertrek.

- Bij annulering in de voorlaatste week is men 50% van de reissom verschuldigd.

- Bij annulering in de laatste week is geen restitutie meer mogelijk. Men mag te allen tijde voor een
  vervanger zorgen.

- Overboeking van het verschuldigde bedrag dient voor 28 mei 2019 te geschieden op   
  rekeningnummer  NL66 INGB 0001 0198 54 t.n.v. KMTP afd. Arnhem e.o. onder vermelding van uw
  naam, lidnummer en excursie ‘Duitsland’

 

ExcursiecommissieMargreet Kwik, Marijke de Nes, Ruud Kalse en Ans Hafkamp