Arnhem

Algemene Vergadering (AV) woensdag 10 maart 2021

Het bestuur nodigt de leden van KMTP/Groei &Bloei Arnhem e.o. uit voor de

Algemene Vergadering op woensdag 10 maart 2021

Locatie: Molenplaats Sonsbeek, Zijpendaalseweg 24a Arnhem

Tijd: 19.00 -19.45 uur

De Agenda en de bijbehorende stukken worden uiterlijk veertien dagen voor de vergadering gepubliceerd op onze website www.arnhem.groei.nl . De jaarrekening en de balans 2020 en de begroting 2021 liggen voorafgaand aan de vergadering ter inzage.


Na de AV volgt aansluitend om 20.00 uur de lezing door de heer Piet Boersma, Engelse tuinen.  

 

Bestuur Groei &Bloei Arnhem e.o.