Arnhem

Algemene Vergadering (AV) woensdag 10 maart 2021 - geannuleerd

Update 4-3-2021

Omdat we nog steeds geen bijeenkomsten kunnen organiseren, zullen we de Algemene Vergadering van 10 maart a.s. verplaatsen naar een later tijdstip dit jaar. Het spreekt vanzelf dat ook de lezing Engelse tuinen door Piet Boersma naar die nieuw vast te stellen datum verschoven wordt.

 

Het bestuur nodigt de leden van KMTP/Groei &Bloei Arnhem e.o. uit voor de

Algemene Vergadering op [nader te bepalen datum]

Locatie: Molenplaats Sonsbeek, Zijpendaalseweg 24a Arnhem

Tijd: 19.00 -19.45 uur

De Agenda en de bijbehorende stukken worden uiterlijk veertien dagen voor de vergadering gepubliceerd op onze website www.arnhem.groei.nl . De jaarrekening en de balans 2020 en de begroting 2021 liggen voorafgaand aan de vergadering ter inzage.


Na de AV volgt aansluitend om 20.00 uur de lezing door de heer Piet Boersma, Engelse tuinen.  

 

Bestuur Groei &Bloei Arnhem e.o.