Arnhem

Algemene Vergadering (AV) - vrijdag 15 oktober 2021

Het bestuur van KMTP/Groei & Bloei Arnhem e.o. nodigt zijn leden uit voor de
Algemene Vergadering (AV) op vrijdag 15 oktober 2021

Deze vergadering is de uitgestelde AV van woensdag 10 maart 2021
 

- locatie: Vredebergkerk, Toulon van der Koogweg 3 Oosterbeek (ingang aan de achterzijde van de kerk)
- tijd: 19.00-1945 uur

Omdat het verhuren van zalen onder de horecawet valt is de ’kerk’ verplicht een coronacheck uit te voeren. Wij vragen u dan ook bij binnenkomst uw coronacheck-app te laten zien. Bent u niet in het bezit van een smartphone dan mag een uitgeprinte versie
of een bewijs van ‘testen voor toegang’ uiteraard ook.


AGENDA

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Vaststellen van de notulen van de AV van 2 maart 2020
 3. Ingekomen/ uitgegane stukken
 4. Bestuursmededelingen
 5. Jaarverslag 2020
 6. Verslag Kascommissie
 7. Jaarrekening en balans 2020 en begroting 2021
 8. Nieuwe bestuursleden
 9. Rondvraag en sluiting

Ad punt 7
De jaarrekening 2020 en de balans 2020 liggen voorafgaand aan de vergadering ter inzage.

De Agenda en de bijbehorende stukken vindt u op onze website, www.arnhem.groei.nl.
U dient u zich voor zowel de Algemene Vergadering als de Lezing per mail aan te melden bij
Ellen van den Akker:  elvdakker(at)gmail.com

Voor de Algemene Vergadering dient de introductie beperkt te blijven tot partner of huisgenoot. Hij of zij heeft bij een eventuele stemming geen stemrecht.
Aansluitend aan de AV is om 20.00 uur een lezing door Marcel de Wagt van Kwekerij van Opvallende Vaste Planten:

 • Dé schoonheid van tuinplanten vóór en ná de bloei
  Ruim acht maanden staan vaste planten boven de grond. Meestal bloeien ze maar één tot drie maanden. Bij het uitzoeken van planten op een kwekerij of het wandelen door een tuin zijn we geneigd om vooral naar de bloemen te kijken. Maar door een zorgvuldige selectie van tuinplanten valt er zo veel te beleven in een border. Zowel voor als na de bloei hebben veel soorten meerwaarde in de tuin. In deze presentatie laat Marcel de Wagt van de Kwekerij van Opvallende vaste planten zien welke sierwaarde tuinplanten kunnen hebben zonder dat ze bloeien. Hij laat je op een verrassende wijze anders naar planten kijken en opnieuw hun schoonheden ontdekken.Bestuur Groei & Bloei Arnhem e.o.